میان ترم مبانی جامعه شناسی سه شنبه بیست و پنجم آذر 1393 11:46

میان ترم مبانی جامعه شناسی استاد مختاری پنجشنبه 93/9/27 ساعت 14 از دو فصل اول به صورت تستی برگزار می گردد.

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

اطلاعیه برای دروس و امتحانات استاد احمدلو سه شنبه بیست و پنجم آذر 1393 9:29
کلاس و امتحان میان ترم مدیریت استراتژیک و هوش مصنوعی و دانشجویانی که امتحان نداده اند از روز چهارشنبه مورخ 93/9/26 به تاریخ 93/9/27  تغییر نمود.

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

میان ترم مهندسی فناوری اطلاعات 2 شنبه بیست و دوم آذر 1393 10:7
امتحان میان ترم مهندسی فناوری اطلاعات 2 چهارشنبه 93/9/26 ساعت 9 صبح

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

برنامه سازی پیشرفته پنجشنبه بیستم آذر 1393 9:13

کلاس جبرانی برنامه سازی پیشرفته 93/9/24 دوشنبه ساعت 17-13 میان ترم این درس 93/9/26 چهارشنبه ساعت 8 صبح می باشد.

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

جبرانی کلاس مطالعه متون علوم اجتماعی 1 و 2 چهارشنبه نوزدهم آذر 1393 12:38

جبرانی کلاس مطالعه متون علوم اجتماعی 1 (17-13) و مطالعه متون علوم اجتماعی 2 و زبان تخصصی 2 متون برنامه ریزی (12-8) که در تاریخ 93/9/18 برگزار نگردید در تاریخ 93/9/23 روز یکشنبه برگزار میگردد.

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

امتحان میان ترم مدار الکتریکی از سه فصل اول در مورخه 93/9/25 ساعت 12 به صورت تشریحی برگزار می گردد.
امتحان میان ترم مدار الکترونیکی از 4 فصل اول در مورخه 93/9/25 ساعت 12 به صورت تشریحی برگزار می گردد.
امتحان مدار منطقی از 6 فصل اول در مورخه 93/9/25 ساعت 12 به صورت تشریحی برگزار می گردد.

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

امتحان میان ترم نرم افزار یک و دو دوشنبه هفدهم آذر 1393 16:51
امتحان میان ترم نرم افزار یک و دو یکشنبه 93/9/23 ساعت 9 صبح برگزار میگردد.
امتحان میان ترم زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 25 آذر در 5 فصل اول کتاب ساعت 9 صبح برگزار می گردد.

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد دوره فراگیر نوبت پانزدهم دانشگاه پیام نور از تاریخ 14/10/93 آغاز و تا 93/10/21 ادامه دارد.به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، داوطلبان ورود به این دوره می توانند در موعد مقرر از طریق پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشوربه نشانی www.sanjesh.org  نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند .ضمنأ دفترچه راهنمای پذیرش دانشپذیر از طریق پایگاه مذکور و پایگاه اینترنتی دانشگاه  پیام نور به نشانی www.pnu.ac.ir در موعد مقرر قابل دسترسی خواهد بود. به داوطلبان نیز پیشنهاد می شود  با توجه به زمان اندک ثبت نام، در همان روزهای اولیه ثبت نام نمایند.

گفتنی است، بر اساس پیش بینی های به عمل آمده آزمون دانشپذیری دوره مذکور در تاریخ 1394/2/4 برگزار می شود.

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

میان ترم حقوق تطبیقی و حقوق کار دوشنبه هفدهم آذر 1393 8:58

امتحان میان ترم حقوق تطبیقی ساعت 9 و حقوق کار گروه حقوق ساعت 14 چهارشنبه 93/9/26 به صورت تستی و تشریحی برگزار میگردد.

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

استاد گرامی آخرین مهلت ثبت نمره میان ترم برای دانشجویان پیام نور در مقطع کارشناسی تا 4 دیماه ۹۳ می باشد.

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

میان ترم معادلات دیفرانسیل ساعت 9 فصول 1 و 2 به صورت تستی در تاریخ 93/9/23 و میان ترم آمار و احتمالات مهندسی ساعت 10 فصول 1 و 2 در تاریخ 93/9/24 به صورت تستی

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

میان ترم حقوق تجارت 3 تا صفحه 50 کتاب 93/9/18 ساعت 15 می باشد . میان ترم  درس حقوق جزای اختصاصی 1 در تاریخ 93/9/25 تا صفجه 100 می باشد.

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

برنامه امتحان میان ترم دروس استاد مشیدی یکشنبه شانزدهم آذر 1393 11:48

برنامه امتحانات میان ترم دروس مبانی مدیریت بازرگانی- مبانی روش تحقیق- تجارت الکترونیکی- اقتصاد کلان
میان ترم اقتصاد خرد 93/9/25 ساعت 11/30 نصف کتاب برگزار می گردد.
میان ترم تجارت الکترونیک 1 در تاریخ 93/9/25 ساعت 11/30 نصف کتاب برگزار می گردد.

 دوشنبه
24/9/1393
ساعت 11/30

مبانی مدیریت بازرگانی

نصف کتاب

مبانی روش تحقیق

نصف کتاب

تجارت الکترونیکی

نصف کتاب

اقتصاد کلان

تا پایان فصل هفتم

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

امتحان میان ترم مبانی الکترونیک دیجیتال و ذخیره بازیابی اطلاعات ساعت 8 صبح از کل کتاب و میان ترم آزمایشگاه پایگاه داده در تاریخ 93/9/26 برگزار میگردد.
میان ترم مبانی فناوری اطلاعات سه شنبه 93/9/18 ساعت 12 برگزار می گردد.

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

میان ترم مدیریت رفتارذ سازمانی شنبه پانزدهم آذر 1393 14:14

امتحان میان ترم مدیریت رفتار سازمانی تا صفحه 158 به صورت تستی در مورخ 20/9/93 پنجشنبه ساعت 14 برگزار میگردد.

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

کلاسهای درسی حسابداري و حسابرسي دولتي- حسابداري صنعتي 2 استاد سرافراز روز  16/09/93 برگزار نمی گردد جبرانی این دروس 24 آذر برگزار می گردد.   

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

امتحان میان ترم ریاضی عمومی 1 و ریاضی عمومی 2 پنجشنبه ساعت 11 فصول 1 و2 به صورت تشریحی 93/9/20 برگزار می گردد.
امتحان میان ت

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

اطلاعیه برای درس فارسی عمومی شنبه پانزدهم آذر 1393 12:8

کلاس فارسی عمومی کلیه رشته ها در تاریخ 93/9/16 و 93/9/23 برگزار نمی گردد. جبرانی این درس در تاریخ 25 و 27 آذر ساعت ساعت 17-13 برگزار می گردد .

میان ترم درس فارسی عمومی تا صفحه 166 ساعت 15 در تاریخ 939/27 به صورت تستی برگزار می گردد.

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

امتحان میان ترم اقتصاد توسعه 27/9/93 ساعت 10 صبح  تستی

امتحان میان ترم اقتصاد ایران 93/9/27 ساعت 30/14 تستی

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

امتحان میان ترم مدیریت اسلامی پیشرفته 93/9/27 ساعت 10 صبح 5 فصل اول تستی
امتحان میان ترم بهره وری و تجزیه و تحلیل 93/9/27 ساعت 10 صبح 3 فصل اول تستی
امتحان میان ترم تجارت الکترونیک2 93/9/20 ساعت 14/30 از 2 فصل اول تستی

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

امتحان میان ترم آزمایشگاه کامپیوتر شنبه پانزدهم آذر 1393 9:11
امتحان میان ترم آزمایشگاه کامپیوتر به صورت تئوری و عملی از جزوه کلاسی یکشنبه 93/9/16 ساعت 10-9 برگزار می گردد.

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

امتحان میان ترم  روان شناسی  اجتماعی - تستی از فصل های یک  تا 11(به جز فصل 7 و 8) ساعت 30/8 صبح  93/9/17
امتحان میان ترم  روان شناسی  تربیتی - تستی از کل کتاب به جز فصل 4 پایانی  ساعت 30/8 صبح تاریخ 93/9/23
امتحان میان ترم  روانشناسی اعصاب و غدد کل منبع تستی ساعت 12 روز 93/9/25
امتحان میان ترم روان شناسی عمومی فصل 8 -7-6-5-4-1 ساعت 12 روز 93/9/25
امتحان میان ترم  روان شناسی استثنایی کل کتاب  به صورت تستی ساعت 12 روز 93/9/27

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

کلاس جبرانی روان شناسی اعصاب و غدد 93/9/17 ساعت 17-13
کلاس جبرانی روان شناسی عمومی 93/9/19 ساعت 17-13
کلاس جبرانی روانشناسی تربیتی23/9/93 ساعت 12-8
کلاس جبرانی روانشناسی اعصاب و غدد 93/9/23 ساعت 17-13
کلاس جبرانی روانشناسی استثنایی 93/9/24 ساعت 17-13

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

میان ترم ریاضی کاربردی در مدیریت 2 جمعه چهاردهم آذر 1393 12:18
امتحان میان ترم ریاضی کاربردی در مدیریت 2 یکشنبه 93/9/16 فصول 3-4-5 ساعت 14

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

میان ترم اصول حسابداری 1 و 2 جمعه چهاردهم آذر 1393 12:16

میان ترم اصول حسابداری 1 تا انتهای فصل شش در 93/9/17 ساعت 13 و اصول حسابداری 2 تا انتهای فصل 8 93/9/24 ساعت 13

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

امتحان میان ترم تکنیک های خاص تحقیق تستی تا صفحه 105 در 93/9/24 ساعت 10 صبح و میان ترم روش تحقیق نظری تا صفحه 138 تستی 93/9/24 ساعت 15 می باشد.

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

اصلاحیه میان ترم حقوق تجارت 2 جمعه چهاردهم آذر 1393 12:11
امتحان میان ترم حقوق تجارت 2 از ابتدای کتاب تا ص 94  و ادله اثبات دعوی از ابتدای کتاب تا ص 72 است.

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

اطلاعیه برای گروه نرم افزار و it جمعه چهاردهم آذر 1393 12:4

کلیه کلاس ها(آز شبکه و آز معماری) و امتحانات میان ترم(شبکه 1- شبکه 2 و معماری کامپیوتر) استاد حمیدی از روز شنبه 93/9/15 به 93/9/16 روز یکشنبه تغییر نمود.

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

میان ترم خسابداری صنعتی و اصول حسابداری 3 چهارشنبه دوازدهم آذر 1393 4:0

میان ترم حسابداری صنعتی در مورخه 13 آذر تا پایان فصل 9 و اصول حسابداری 3 تا پایان فصل 4 در تاریخ 20 آذر برگزار میگردد.

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

میان ترم ساختمان داده و سیستم عامل چهارشنبه دوازدهم آذر 1393 3:56

امتحان میان ترم ساختمان داده سه فصل اول 26 آذر و میان ترم سیستم عامل فصول 6-8-9 روز 23 آذر برگزار میگردد.

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |