کلاس راهنمايي و مشاوره شغلي و نظريه هاي مربوط به آن با استاد عباس کمیجانی پنجشنبه مورخه 93/8/1 برگزار نمی گردد و جبرانی آن یکشنبه 93/8/4 برگزار می گردد.

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

اعلام زمان میان ترم دروس استاد اله وردی یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393 20:16
اعلام زمان میان ترم دروس استاد اله وردی:

مديريت مالي 1-مديريت مالي 2-بازاريابي بين الملل-نحوه تنظيم و کنترل بودجه ريزي-مديريت بازاريابي-پول و ارز و بانکداري-مباني تنظيم بودجه-مديريت توليد-مديريت منابع انساني


ادامه مطلب
نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

دروس متون فقه 4 و متون  فقه 3  گروه حقوق استاد محمدی در مورخه 93/7/27 برگزار نمی گردد. جبرانی آن در مورخه 93/8/18 برگزار می گردد.

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

دروس متون فقه 2 و متون  فقه 3  گروه حقوق استاد محمدی در مورخه 93/7/27 برگزار نمی گردد. جبرانی آن در مورخه 93/8/18 برگزار می گردد.

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

کلاس های گرافیک کامپیوتری و طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی استاد میرزایی پنجشنبه 24 مهر برگزار نمی گردد جبرانی این کلاس ها در تاریخ 93/8/22 برگزار می گردد.

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

اعلام برنامه گروه مهندسی نرم افزار در نیمسال اول 94-93

برای دیدن برنامه ادامه مطلب را کلیک کنید.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

جبرانی کلاس متون فقه 1 سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 21:44
جبرانی کلاس متون فقه 1 گروه حقوق که در تاریخ 12 مهر برگزار نگردید در تاریخ 93/08/03 ساعت 17-13 با حاج آقا بدرالدین برگزار می گردد.

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

برنامه کلاسی تفسیر موضوعی نهج البلاغه سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 21:42

کلاس تفسیر موضوعی نهج البلاغه در مورخه 93/08/24 و 93/09/01 ساعت 17-13 با حاج آقا بدرالدین برگزار می گردد.

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

کلاس های کیفر شناسی و بزهکاری اطفال استاد حبیبی سه شنبه 22 مهر برگزار نمی گردد. جبرانی این کلاس ها کیفرشناسی ساعت 12-8 و بزهکاری اطفال 17-13 چهارشنبه 30 مهر برگزار می گردد.

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

اعلام برنامه گروه مهندس کامپیوتر- فناوری اطلاعات در نیمسال اول 94-93
برنامه قبلی دارای اصلاحات می باشد . خواهشمند است به دلیل تغییرات برنامه در تاریخ 93/07/20 برای دیدن برنامه مجددا ادامه مطلب را کلیک کنید.
همچنین درس اصول طراحي پايگاه داده ها چهارشنبه 30 مهر - هفتم و 14 و 21 آبان ساعت 8 صبح برگزار می گردد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

اعلام زمان کلاس های دروس گروه فناوری اطلاعات : دروس اصول طراحي پايگاه داده ها-شيوه ارائه مطالب علمي وفني-طراحي الگوريتمها- سيستم هاي عامل-آزمايشگاه سيستم عامل-ساختمان داده ها-آزمايشگاه كامپيوتر-برنامه سازي پيشرفته
برنامه دروس دیگر متعاقبا اعلام می گردد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

کلاس های حسابداری صنعتی(ساعت 12-8) و اصول حسابداری 3 (ساعت 17-13) استاد شمسی در 17 مهر برگزار نمی گردد. جبرانی آن در تاریخ 20 آذر برگزار می شود.

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

اولین جلسه توجیهی درس پروژه رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار و IT با استاد عمرانی امروز 7 مهر ساعت 9 صبح برگزار می گردد.

اولین جلسه توجیهی درس کارورزی رشته مدیریت بازرگانی، نرم افزار و IT  در مورخه 8 مهر ساعت 9 صبح با استاد عمرانی برگزار می گردد.

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

برنامه درسی اقتصاد کلان یکشنبه ششم مهر 1393 22:12

اولین جلسه اقتصاد کلان با استاد مشیدی 93/07/28 ساعت 17-13 برگزار می گردد.

اولین جلسه تجارت الکترونیک 1 با استاد مشیدی در تاریخ 93/09/03 ساعت 17-13 برگزار می گردد.

اولین جلسه مبانی مدیریت بازرگانی با استاد مشیدی در تاریخ 93/08/19 ساعت 17-13 برگزار می گردد.

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

درس مبانی تنظیم بودجه استاد اله وردی در گروه حسابداری از تاریخ 93/07/26 به تاریخ 93/09/01 تغییر نمود.
درس مدیریت تولید استاد اله وردی در گروه حسابداری از تاریخ 93/07/26 به تاریخ 93/09/01 تغییر نمود.

درس مدیریت منابع انسانی استاد اله وردی در گروه مدیریت بازرگانی از تاریخ 93/08/24 به 93/09/08 تغییر نمود.

درس سمینار مسائل بازاریابی استاد اله وردی در گروه مدیریت بازرگانی از تاریخ 93/08/24 به 93/09/08 تغییر نمود.

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

کلاس های حقوق مدني 6 و حقوق مدني 7 استاد اتابکی دوشنبه 7 مهر برگزار نمی گردد.

نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |

اعلام برنامه گروه مدیریت بازرگانی در نیمسال اول 94-93

برای دیدن برنامه ادامه مطلب را کلیک کنید.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |


اعلام برنامه گروه علوم سیاسی در نیمسال اول 94-93

برای دیدن برنامه ادامه مطلب را کلیک کنید.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط واحد برنامه ریزی  | لینک ثابت |